Середа, 12.06.2024, 18:51
Вітаю Вас Гость | RSS

Мархалівський НВК

!--
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 81
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Річний звіт керівника

Звіт керівника за 2018-2019 н.р.

Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації

Васильківського району Київської області

Звіт

про роботу Мархалівського НВК

“загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад”

Васильківського району Київської області

за 2018-2019 навчальний рік

Директор НВК

Шевченко Людмила Михайлівна

2019 р

Робота закладу у 2018-2019 навчальному році була спрямована на виконання конституційних вимог, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», документи та урядові рішення в галузі освіти, накази і розпорядження Міністерства освіти і науки України, Національної доктрини розвитку освіти України на ХХІ століття, Державного стандарту загальної середньої освіти, державного стандарту початкової загальної освіти, Концепції громадянського виховання; Концепції програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл, Декларації прав людини, Декларації прав дитини, Кодексу законів «Про працю України», нормативно - інструктивних матеріалів щодо адміністративно-господарської та фінансової діяльності керівника, нормативних документів з техніки безпеки:

дотримання норм безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу;

створення належних умов для соціального захисту всіх учасників навчально - виховного процесу закладу;

забезпечення стабільного функціонування закладу.

Пріоритетними напрямами розвитку закладу у 2018-2019 навчальному році були:

1. Подальше вдосконалення змісту освіти, форм і методів навчальної діяльності, приведення їх у відповідність із сучасними потребами суспільства і дитини:

забезпечення роботи єдиного інформаційного простору;

підтримка творчо обдарованих дітей;

формування навичок здорового способу життя дітей та підлітків, збереження їх здоров'я;

визначення національно-патріотичного виховання як одного з найголовніших напрямків виховної роботи;

впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікативних та інноваційних технологій;

забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, що залишились без піклування батьків, згідно чинного законодавства;

розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованої молоді, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості;

удосконалення системи контрольно-аналітичного вивчення управлінського забезпечення навчально-виховного процесу та фінансово-господарської діяльності адміністрацією закладу.

Діяльність закладу відбувається в режимі забезпечення функціонування та подальшого розвитку Мархалівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад». Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, місячним та тижневим планами, робочим навчальним планом на 2018-2019 навчальний рік.

інформація про заклад освіти.

Мархалівський НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» є комунальною власністю Васильківської районної ради, Київської області. Заклад функціонує з 1953 року. Земельна ділянка, яка належить Мархалівському НВК, займає площу 0,81 га.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом закладу проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. Станом на 05 вересня 2018 року у Мархалівському НВК функціонувало 9 класів та одна різновікова дошкільна група. Всього – 127 дітей, що на 20 дітей більше, ніж у попередньому році. Середня наповнюваність у класах складає 12 учнів, що є більшим від показника попереднього навчального року. Усі діти охоплені навчанням. Протягом 2018-2019 навчального року із НВК вибув – 1 учень, прибуло – 3 учні.

Кадрове забезпечення

У 2018-2019 н. році Мархалівський НВК штатними працівниками забезпечений на 100%. У навчальному закладі працювало 17 педагогів, у тому числі директор, заступник директора з НВР, один педагог-організатор, один бібліотекар, вихователь дошкільної групи. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.

У НВК 17 вчителів мають вищу освіту. З 17 педагогів десять мають вищу категорію, два вчителі - І категорію, три – ІІ категорію, два вчителі - категорію "спеціаліст".

П’ять вчителів нагороджені знаком “Відмінник освіти України”, один – Почесною Грамотою Верховної ради України, три вчителі мають звання “Старший учитель”, два вчителі - звання "Учитель-методист".

95% педагогів школи пройшли навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього» та взяли участь у виконанні завдань Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» .

Адміністрацією закладу були поставлені на 2018-2019 навчальний рік наступні завдання:

1. Забезпечувати оптимальні умови для життя, праці і навчання вчителів та вихованців закладу.

2. Покращити роботу колективу по вдосконаленню форм і методів роботи для підвищення якості навчально-виховного процесу.

3. Урізноманітнювати форми роботи шкільних методичних формувань.

4. Виховувати у вихованців повагу до людини, до власної історії, до культури свого та інших народів.

5. Покращувати матеріальну базу освітнього закладу.

З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів МОН України адміністрація закладу регулярно проводила тематичні педради (4), наради при директорові (12), виробничі наради, оперативні методичні зустрічі.

Робочі місця вчителів закладу освіти обладнані у відповідності до санітарно-гігієнічних норм, норм техніки безпеки. Дотримується належний температурний режим та освітлення.

Управлінська діяльність

Управління закладом здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів-предметників.

У навчальному закладі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Є наявним підключення до мережі Інтернет і можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації, сайтами обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами.

Контроль — це важлива, об'єктивно необхідна функція управління. У закладі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і по­дальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього педагогічного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання НВК, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Під час проведення внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів. Аналіз результатів внутрішньо-шкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем навчальних досягнень учнів та вихованців, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни.

Враховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашим навчально-виховним комплексом є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації.

Методична робота

На виконання наказу по школі № 87 від 18.09.2018 року «Про організацію методичної роботи Мархалівського НВК у 2018-2019 навчальному році» у закладі була організована методична робота, основними завданнями якої були:

-- визначити вихідні методичні умови на початку роботи педагогічного колективу над методичною проблемою;
-- визначити психолого-педагогічні умови оптимального творчого розвитку вихованців у формуванні в них життєвих компетентностей на уроках та в позаурочній діяльності;
-- забезпечити умови для розвитку творчої особистості дитини;
-- сприяти виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти;
-- сприяти позитивній мотивації вихованців до пізнавальної діяльності як основи формування життєвих компетентностей.
-- забезпечити реалізацію особистісно-орієнтованої моделі навчання, компетентісного та інноваційного підходів.
-- забезпечити психологічну підтримку управлінського та навчально –виховного процесів;
-- розробити і впровадити нові форми і методи взаємодії у системі батьки - школа, школа - громадськість для збільшення ефективності загально педагогічного впливу.

Методична робота в закладі являє собою ціліс­ну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем учителів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу вцілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних вихованців, класів.

Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету відділу освіти Васильківської РДА.

Педагогічний колектив Мархалівського НВК працює над методичною темою «Формування життєвих компетентностей особистості дитини на основі розвитку творчих здібностей у процесі навчально-виховної діяльності» (4-й рік ).

Цілеспрямована робота педагогічного колекти­ву над методичною темою виступає одним із домінуючих чинників примноження перспектив­ного педагогічного досвіду є поштовхом для пошуку форм і функціональних структур із підготовки вчителя в загально-методичному, психолого - педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних об’єднань були передбачені індивідуальні форми роботи: робота над методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, курсова перепідготовка, консультування, творчі звіти, наставництво, участь у тренінгах, майстер класах, онлайн-курсах, опрацювання фахових журналів і методичної літератури.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2018– 2019 навчальний рік.

Методична рада закладу впродовж року координує діяльність усіх ШМО.

Протягом минулого навчального року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- Підсумки результативності роботи методичної ради в 2017/2018 н.р.

- Основні напрямки методичної роботи у 2018/2019 н.р.

- Затвердження планів роботи шкільних методоб’єднань на 2018/2019 н.р.

- Про підсумки проведення шкільного етапу предметних олімпіад.

- Про підготовку вчителів до участі у районній педагогічній виставці ”Освіта Васильківщини 2019”.

- Про підсумки проведення тижнів та декад педагогічної майстерності.

2018-2019 н. року було організовано роботу 4 шкільних методичних об’єднань: учителів природничо-математичного циклу, початкових класів, суспільно-гуманітарних дисциплін, класних керівників. Затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність методичних об’єднань було сплановано на основі річного плану роботи закладу та загальношкільної методичної проблеми. Було проведено по 4 засідання ШМО, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН України щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2018-2019 н. році, зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Упродовж навчального року методичними об’єднаннями були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета.

Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новітніми технологіями, у закладі використовується комп’ютерна техніка, мережа «Інтернет» під час проведення уроків з різних предметів.

На високому методичному рівні були проведені засідання шкільного методоб’єднань вчителів природничо-математичного циклу керівник Шульженко М.М., вчителів початкових класів, керівник Глов’як Л.В..

У 2018–2019 навчальному році учні школи взяли участь у Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок – 2019», Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру – 2019», українознавчій грі «Соняшник», в Міжнародній природознавчій грі «Геліантус», у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч».

Курсова перепідготовка вчителів здійснювалась згідно плану. Атестація вчителів здійснювалась згідно з перспективним планом закладу освіти. Атестовано чотирьох вчителів: Білоус Г.А., вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури, Кириченко О.М., вчителя математики та інформатики, Петрусенка В.В., вчителя фізичної культури та Шиденко І.М., вчителя початкових класів. Продовжено термін дії попередньої атестації Петрині М.І. у зв’язку з довготривалим лікуванням.

Методичні надбання педагогів були представлені на районній виставці "Освіта Васильківщини - 2019".

На базі освітнього закладу протягом року була проведена обласна педстудія для вчителів образотворчого мистецтва та керівників гуртків вчителем трудового навчання та образотворчого мистецтва Захарченко Т.І. з теми: «Формування національної культури педагогів та учнів». Тетяна Іванівна провела майстер-клас з петриківського розпису для учнів Застугнянської школи.

Виховна робота

У відповідності до Закону України "Про освіту", Закону України "Про загальну середню освіту", Національної доктрини розвитку освіти стратегічними визначаються завдання виховання в особистості любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських, духовних цінностей, на моральних і культурних засадах народу України, утвердження якостей громадянина – патріота України. Діє чітко визначена система, спрямована на формування відповідного виховного простору з потужним виховним впливом на особистість учнів, що сприяє вихованню їх ціннісних орієнтацій та духовних приорітетів.

Тому у 2018 – 2019 навчальному році освітній заклад працював над темою: «Формування духовної та естетичної культури дітей на основі національних традицій та надбань світової культури.» Головною метою є формування у молоді рис громадянина Української держави, розвиненої духовної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Керуючись основними напрямками виховної роботи вихованців, відповідно будували свою роботу методоб’єднання класних керівників, рада учнівського самоврядування, батьківський комітет, шкільна бібліотека.

увага приділялася проведенню виховних заходів за різними напрямками навчально – виховного процесу: правовому, превентивному, збереження здоров’я учнів, військово – патріотичному, організації роботи учнівського самоврядування, екологічному та ін.

У закладі працювало МО класних керівників, керівник - Петрусенко В.В.. Класними керівниками вивчались нормативні документи. Розглядалися питання виховання учнів як на уроках, так і в позаурочний час.

Протягом навчального року проводилися заходи згідно річного плану НВК: свято Першого дзвоника, новорічні ранки, День учителя, стало доброю традицією закладу освіти на День Соборності України проводити День української вишиванки та фестиваль української пісні, свято до дня Перемоги та ін. Був проведений турнір «Найкращий знавець української мови», вікторина «Літературні герої української класики", присвячені Всесвітньому дню української мови (вчителі Петренко Л.П., Петрина М.І.). До Шевченківських днів було проведено літературну композицію «Від Тарасика до Тараса», конкурс читців поезії Шевченка «На струнах кобзаревої душі».

Павловською С.М. були проведені виховні заходи з учнями 2 класу: День іменинника, «Подорож до казки», «Свято мами і весни», «Гортаємо сторінки великої людини» (до вшанування пам’яті Василя Сухомлинського).

Коваленко В.О., вчитель 4 класу провела свято «Жінка і Весна», «В гостях у казки».

Глов’як Л.В., класний керівник 3 класу, провела виховні години: «Людина починається з добра», «74 річниця вигнання нацистських окупантів з України» зустріч з Таракановим В.В., «Я сьогодні кращий, ніж учора», «Урок здоров’я» для учнів 2-3 кл. (Павловська С.М., Шульженко М.М., Глов’як Л.В.). З учнями старших класів: «Найбільший урок у світі»; позакласний захід для учнів 3,6,8,9 кл. «Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні»;

Кириченко О.М., вчитель інформатики провела позакласні заходи до дня безпечного інтернету для учнів 3,4, а Білоус Г.А. – заступник директора з НВР для учнів 8,9 кл.

Вчителем хімії та біології, класним керівником учнів 7 класу, були проведені виховні години: «За нас ніхто природу не врятує», «Птах року – 2019», «День довкілля». Також Марія Михайлівна з учнями 9 класу працювали над створенням проектів: «Суха трава», «Пластикова напасть»;

Класний керівник 5 класу Петрусенко В.В., разом з учнями, підготували свято до Дня матері;

Пустова М.М. – класний керівник 6 класу провела виховний захід «Свято весни» та урок мужності до відзначення 74-ї річниці перемоги у ВВв.

Педагог-організатор, класний керівник 9 класу Захарченко Т.І., проводила: «Андріївські вечорниці», «Зустріч весни», «Вічне дерево життя» зустріч з учасниками миротворчої діяльності та ін.

З метою залучення школярів до системних занять фізичною культурою і спортом, підвищення рівня фізичних здібностей та здорового способу життя вчителем фізичної культури Петрусенко В.В. було організовано і проведено цілий ряд спортивних змагань: спартакіада з легкої атлетики, змагання з футболу, волейболу, баскетболу,армреслінгу; турніри першості школи з шашок, шахматів, настільного тенісу; спортивно-розважальні змагання до дня козацтва, веселі старти у початковій школі.

Учні школи брали активну участь у районних виховних заходах, і мають такі результати:

І місце в районних зональних змаганнях з настільного тенісу – Климчук А. (учениця 9 класу)

ІІІ місце Всеукраїнська виставка-конкурс "Наш пошук і творчість тобі, Україно" –

Юш В. (учениця 9 класу);

ІІІ місце у районному фіналі виставки-конкурсу юних художників «Чарівна палітра - 2018» Попадюк Каріна (учениця 9 класу);

ІІІ місце в обласному етапі виставки-конкурсу юних художників «Чарівна палітра - 2018», Попадюк Каріна (учениця 9 класу);

ІІІ місце в районному фіналі конкурсу промислового дизайну «Арт-факторія»

Попадюк Каріна (учениця 9 класу);

ІІІ місце в районному фіналі виставки-конкурсу юних художників «Чарівна палітра» Власова Надія (учениця 6 класу).

Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміти робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя.

У закладі є учні пільгових категорій, це:

діти – інваліди – 2 учні;

діти з багатодітних сімей – 16 учнів.;

діти батьків,що перебували у зоні АТО – 2 учні.

Протягом навчального року цим дітям надавалася допомога.

Організація гарячого харчування учнів

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам вихованців, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у НВК організовано безкоштовне гаряче харчування вихованців дошкільної групи, учнів1-4-х класів та дітей пільгових категорій, а також платне для учнів 5-9 класів. Працівники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу у їдальні закладу освіти, готують смачні обіди, дотримуючись двотижневого меню, затвердженого відповідними інстанціями.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Учні 1 – 2 класів харчуються під час перерви після другого уроку, 3 – 9 класів після третього уроку.

Учні перебувають у їдальні в супроводі класних керівників 1 – 4 класів, чергових вчителів.

Дирекція ретельно слідкує за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконуються всі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, ціна обіду. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.

Організація роботи з батьками

В освітньому закладі працює батьківський комітет. За безпосередньою участю батьківських активів класів проводяться масові заходи. Батьки залучаються до організації харчування учнів, проходження ними медичного огляду. Батьківські комітети класів організовують ремонтні роботи в кабінетах та приміщеннях НВК. Упродовж навчального року проводяться батьківські збори із запрошенням вчителів-предметників, що свідчить про налагоджену спільну роботу учасників навчального процесу.

Робота бібліотеки

Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку і духовну – бібліотека закладу проводила певну роботу. Методичну допомогу вчителі одержують завдяки надходженням видань видавництва «Ранок», «Шкільний світ». Крім підручників бібліотека забезпечує учнів програмною літературою для позакласного читання, а також літературою для тематичних переглядів, проектів та інше. У бібліотеці оформлені тематичні художньо-ілюстративні виставки: «Вічний як вогонь» (пам’яті Т.Г.Шевченка), «Вічно живі», «У світі природи», «Щасливе дитинство», «Знай свої права», «На допомогу вчителю».

Проведені заходи: «Від печери до книги» (2 кл.), памяті В.Сухомлинського «Інсценізація творів письменника» (3,4 кл.), «Мандруємо українською книжкою» (2, 3 кл.).

Є відкритий доступ до художньої, науково – популярної літератури, газет, журналів, поновлюється постійна інформація про нові надходження підручників та методичної літератури для вчителів.

Комп’ютеризація та інформатизація навчального та управлінського процесів
Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти. В закладі функціонують 1 кабінет інформатики, кількість комп’ютерів складає 6 одиниць + 2 персональні, всі вони підключені до мережі Інтернет.
Протягом 2018 – 2019 навчального року продовжено діяльність працівників закладу освіти щодо підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютерною технікою. З цією метою за рахунок коштів з місцевого бюджету було придбано: робоче місце вчителя 1 класу та два комплекти ІКТ для учнів 5 – 9 класів. Чекаємо на надходження трьох робочих для вчителів початкових класів.

Фінансово - господарська діяльність

З метою покращення умов функціонування закладу протягом навчального року проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів.

За період 2018-2019 навчального року у закладі здійснені косметичні ремонти всіх класних приміщень, та приміщень дошкільної групи , шкільної їдальні, проведено капітальний ремонт класного приміщення для учнів 1 класу, комп’ютерного класу, блоку початкової школи. Роботи проводилися силами батьків та з залученням коштів з районного та місцевого бюджету.

Станом на сьогодні є потреба у коштах для заміни підлоги у 1 класі, прибудові приміщення для внутрішнього туалету та підсобного приміщення, заміни двох вхідних дверей, відмостки біля криниці. Є потреба у роботі по реконструкції приміщень закладу (дах, фасад та відмостка).

Самооцінка навчального закладу та завдання на

2019– 2020 навчальний рік

На кінець навчального року в закладі здійснено самооцінювання роботи з метою об’єктивної самооцінки реалізації єдиної державної політики в галузі освіти й спрямоване на визначення ефективності роботи відповідно до державних стандартів, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх реалізації. Об’єктивність самооцінювання роботи забезпечувалася всебічним аналізом якісних і кількісних показників діяльності.

У підсумковому оцінюванні освітньої діяльності навчального закладу рівень роботи закладу визначається як задовільний.

Висновки за наслідками самоекспертизи закладено в подальшу роботу через стратегічні та пріоритетні напрямки роботи.

Таким чином, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновки.

I. Показники успішності роботи НВК за 2018-2019 навчальний рік є:

Достатнє розв’язання завдань державного законодавства, дотримання нормативних документів МОН України, Київської ОДА, Васильківської РДА;

Системний підхід до планування й аналізу діяльності закладу;

У НВК створено умови для безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваціях, творчих пошуках.

II. Проблеми, що залишаються для подальшої роботи:

Необхідність будувати навчально-виховний процес так, щоб у ньому багато часу займало не пасивне сприймання навчальної інформації, а активна, самостійна, пошукова діяльність вихованців, що сприяло б підвищенню навчальної мотивації їх на компетентнісній основі на всіх ступенях навчання;

Постійне впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес;

Друкування власних доробок педагогів у періодичних виданнях;

Зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти.

Директор НВК Л.М.Шевченко

Протокол

проведення зборів громадськості,

педагогічного та трудового колективів

Мархалівського НВК

31 травня 2019 року №1

Голова зборів: Глов’як Л.В.

секретар: Пустова М.М.

Присутні: вчителі, трудовий колектив, батьки.

Запрошені: сільский голова, депутати Мархалівської с/ради.

Порядок денний:

Звіт керівника Мархалівського НВК.

СЛУХАЛИ: Шевченко Л.М., директора Мархалівського НВК, яка доповіла присутнім про роботу Мархалівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ДНЗ» за період 2018-2019 навчального року.

ВИСТУПИЛИ:

Голік А.Б., член батьківського комітету закладу освіти, який запропонував директору Мархалівського НВК організувати перевірку якості води.

Петренко В.В., сільський голова, який зазначив, що робота у закладі освіти проводиться на високому рівні. Висловив подяку директору НВК та педагогічному колективу за належне навчання та виховання підростаючого покоління. Сільська рада надає посильну фінансову допомогу закладу освіти.

Власова В.П., представник батьків учнів 6 класу, відзначила налагоджену роботу Мархалівського НВК по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. За останні шість років кількість таких дітей зросла до чотирьох осіб.

Генгало М.Л., представник батьків учнів 9 класу, висловила подяку директору НВК та педагогічному колективу за високопрофесійну діяльність у навчанні і вихованні дітей.

Власова В.П. та Петренко Л.П. внесли пропозицію: роботу керівника освітнього закладу оцінити задовільно.

Питання винесене на голосування:

Роботу директора Мархалівського НВК Шевченко Людмили Михайлівни, вважати задовільною.

В таємному голосуванні взяли участь 26 осіб

За – 25

Проти – 1

Утрималось – 0

УХВАЛИЛИ:

Роботу директора Мархалівського НВК Шевченко Л.М. оцінити на задовільно.

Ініціювати перевірку якості води відповідними інстанціями. Інформувати батьків про проведену роботу 03.06.2019 року.

Голова зборів Глов’як Л.В.

Секретар Пустова М.М.

 

Пошук
Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Корисні посилання
 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МО Головне управління освіти і науки Київської облдержадміністрації КОІПОПК УЦОЯО КРЦОЯО  pedpresa.com

Мархалівська ЗОШ © 2024
Створити безкоштовний сайт на uCoz